1945.a. juunis avati Vasalemmas mängumuru, asukohaga Jaani tn. 17. Mängumuru kestis kaks kuud. Lastevanemad soovisid aga alalist lasteaeda, kuid selleks puudusid ruumid. Pika otsimise peale sai lasteaed oma maja, Pärna tn. 10, mis aga vajas remonti.

Lastevanemate ja lasteaia töötajate poolt sai tehtud põhjalik remont. 15. septembril, 1945. aastal alustas lasteaed oma tegevust.

1970.aastal saadi maja ka sõimeealiste laste jaoks Lootuse tänava majas. Nendes majades töötati kuni aastani 1980, mil kohandati lasteaiaks 2-korruseline maja Vasalemma alevikus Tööstuse tänaval.  Lasteaiahoones on siiani kaks liitrühma- noorem ja vanem.

Alates 1991. aastast kuulub Vasalemma Lasteaed Vasalemma Vallavalitsusele. Vasalemma Lasteaia 60. juubelisünnipäevaks valmis raamat  “Vasalemma Lasteaia lugu”

2005.a. renoveeriti lasteaia I korrus ja valmis oma katlamaja. 2007.a. renoveeriti II korruse ruumid. Lasteaed sai uue mööbli.

Annetuse kabineti sisustamiseks tegi AS Viigardi.

15.septembril 2010.aastal panime lasteaiale nime "Sajajalgne". Tänu Andrusele on meil lasteaia oma kodulehekülg. Aitäh.

2012.a. toimus köögi remont.

Aastal 2013 kaasajastati mänguväljak. 2014.a. ehitati mänguväljakule varjualune. Tänu lastevanemate annetusele sai köök

uue kaasaegse mööbli.

15.septembril 2015.a. sai lasteaed 70 aastaseks. Tähistasime seda koos vilistlastega ja nende bändiga Emili.