Hoolekogu koosseis:

1. EVELI EESPERE-  NOOREMA RÜHMA ESINDAJA See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

2. KRISTEL HUNT- VANEMA RÜHMA ESINDAJA See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

3. HOLLE SAMBERG -NOOREMA RÜHMA ESINDAJA See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

4. KERSTI TOK - ÕPETAJATE ESINDAJA

5. URVE LUHT- VALLAVALITSUSE ESINDAJA

Lääne-Harju Vallavalitsuse 19.12.2017 korralduse nr 174 Vasalemma Vallavalitsuse 21.09.2017 korralduse nr 177 „Vasalemma Lasteaia “Sajajalgne” hoolekogu koosseisu kinnitamine” muutmine.

 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  • Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.
  • Hoolekogu kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest.
  • Hoolekogu annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks.
  • Hoolekogu teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
  • Hoolekogu osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös.
  • Hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse.
  • Hoolekogu otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
  • Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
  • Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
  • Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.